Andelsstämman hölls 7.4.2021

Maskinring PENYs ordinarie Andelsstämma gick av stapeln måndagen den 7.4.2021 kl. 19.00 på distans via Microsoft Teams.

admin

Add your Biographical Info and they will appear here.