Andelsstämman hölls måndagen 27.3.2023

PENYs ordinare Andelsstämma ordnades måndagen den 27 mars 2023 klockan 19.00 i matsalen vid Optima, Lannäslund 1 i Jakobstad. Stadgeenliga ärenden. Bokföringssällskapet medverkade med skatteinformation och info om olika företagsformer, samt bjöd på stämmans kaffe och bulle.

Tack till alla deltagare och Kaffebjudare!

/ Styrelsen

admin

Add your Biographical Info and they will appear here.