Maskindag 2020

Andelslaget Maskinring PENYs 11:e maskindag framflyttas pga undantagstillståndet. Mer info senare, oklart i detta skede om den blir av i år.

admin

Add your Biographical Info and they will appear here.