Om

Andelslaget Maskinring PENY förmedlar Maskiner, Maskintjänster och Arbetsktaft, men även Foder och Förnödenheter. Maskinringens främsta syfte är att förbättra utnyttjandegraden av medlemmarnas maskiner, men ger också möjligheten att köpa tjänster för den som inte vill eller har möjlighet att investera i en specifik maskin. Maskinringen är också ett ypperligt alternativ vid behov av tilläggskapacitiet vid tex. skördetoppar. Verksamheten fungerar enligt andelslagsprincipen och har inget vinstsyfte, utan är lantbrukarens förmedlingscentral.

 

Kontakta oss:

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *